czym się zajmujemy?

Systemy kontroli dostępu

Elektroniczna kontrola dostępu stanowi naturalne uzupełnienie i zwiększa funkcjonalność zastosowanego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN).

SKD łączy ze sobą urządzenia elektroniczne i mechaniczne umożliwiając wybranym osobom dostęp do poszczególnych budynków, stref lub pomieszczeń w danym czasie. Konfigurację urządzenia można dowolnie zmieniać w zależności od zapotrzebowania.

Zastosowanie systemu kontroli dostępu

Ochrona firmowych aktywów oraz informacji poufnych

System kontroli dostępu wdrożony w przedsiębiorstwie pozwala na skuteczniejsze zapobieganie kradzieży poufnych danych oraz materiałów poprzez ograniczenie dostępu poszczególnym pracownikom.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Systemy kontroli dostępu zdecydowanie poprawiają bezpieczeństwo w placówkach oświaty. Poprzez nadanie odpowiednich uprawnień tylko personel wychowawczy będzie miał możliwość korzystania a danych pomieszczeń co zwiększa bezpieczeństwo uczniów przebywających w budynku.

Rejestracja czasu pracy

System kontroli dostępu może zostać rozbudowany o możliwość rejestracji ewidencji pracowników. Przede wszystkim wpłynie to na poprawienie dyscypliny w miejscu pracy i zarazem usprawni działania kadrowe poprzez automatyczne i precyzyjne rozliczanie systemów organizacji pracy.

Elastyczność w tworzeniu stref dostępu

Systemy kontroli dostępu zastosowany w budynkach o charakterze publicznym pozwala na stworzenie rożnych stref dostępu, które będą odpowiadały zapotrzebowaniu danej organizacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu tylko personel będzie miał dostęp do pomieszczeń przeznaczonych jedynie dla pracowników danej instytucji.

Zakres świadczonych usług

Projekt

projektowanie od podstaw oraz rozbudowa istniejących systemów 

Montaż

przeprowadzanie pełnej instalacji

 

Konserwacja

okresowa konserwacja i przegląd

Naprawa i modernizacja systemów alarmowych

wymiana niesprawnych elementów oraz zwiększenie funkcjonalności systemu