czym się zajmujemy?

Systemy monitoringu CCTV

Nowoczesny system monitoringu (CCTV) ma za zadanie rejestrować zdarzenia niepożądane, w tym próby włamania, kradzieży, napadu oraz akty wandalizmu. Monitoring działa jako uzupełnienie systemów SSWiN i z racji swojej charakterystyki instalowany w widocznych miejscach ma bardzo duże działanie prewencyjne.

Zastosowanie systemu monitoringu

Kontrola najwyższą formą zaufania

Monitoring w placówkach publicznych oprócz oczywistego zabezpieczenia mienia i gromadzonych informacji lub dokumentacji może pełnić działanie zapobiegające nadużyciom czy motywować do wydajniejszej pracy.

Ochrona najmłodszych

Monitoring skutecznie zarejestruje działania niepożądane w placówkach edukacyjnych, w tym handel niedozwolonymi substancjami, akty wandalizmu, ucieczki ze szkoły, bójki i inne działania na które narażone są nasze dzieci.

Zapobieganie działaniom niepożądanym.

Dzięki swemu działaniu prewencyjnemu kamery monitoringu mogą skutecznie odstraszyć intruza z naszej posesji, bez względu na jego zamiary. Nawet jeżeli dojdzie do włamania czy aktu wandalizmu zarejestrowany obraz z kamer będzie dużym ułatwieniem w ujęciu intruza i wyegzekwowaniu od niego swych praw.

Nie tylko ochrona, ale i wsparcie procesów biznesowych

Monitoring zainstalowany w firmie będzie skutecznym pomocnikiem w optymalizacji procesów biznesowych dzięki zaawansowanej analityce pracy zespołu.

Zakres świadczonych usług

Projekt

projektowanie od podstaw oraz rozbudowa istniejących systemów 

Montaż

przeprowadzanie pełnej instalacji

 

Konserwacja

okresowa konserwacja i przegląd

Naprawa i modernizacja systemów alarmowych

wymiana niesprawnych elementów oraz zwiększenie funkcjonalności systemu